Üyelik Formu

ÜYELİK, TÜZÜK MADDE 4:

 

Derneğin üyelik koşulları ve üyeleri

  1. K.K.T.C de daimi ikamet iznine sahip ve/veya kesintisiz en az 6 (altı) yıl süreyle çalışma ve/veya ikamet izniyle bulunan, 18(onsekiz) yaşını tamamlamış ve fiil ehliyete sahip yabancı gerçek kişiler derneğe üye olabilir. Bu tür üyeler

  1. Asli üyeler olarak tanımlanırlar.

  2. Üyelik, her adayın dernek yürütme kurulunca, hazırlanan üyelik form bilgilerinin eksiksiz doldurulmasıyla ele alınır. Başvuru, dernek yürütme kurulunca oylanır ve yürütme kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlasının olumlu oyuna istinaden yeni üyelik müracaatı onanmış olur.

  1. Üyeler, dernek yürütme kuruluna yazılı müracaatta bulunarak istifa edebilirler.

  1. Böyle bir durumda, istifa müracaatının yürütme kurulunca kabul edilip edilmediği, müracaatçı üyeye yine yazılı olarak bildirilir. İstifa dilekçesini vermiş üyeye, yürütme kurulunca verilecek cevap en fazla 30 gün geciktirilebilir.

  1. İki yıl ardarda aidatını ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

  2. Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan KKTC vatandaşları, yürütme kurulunun önerisi üzerine, genel kurulun salt çoğunluğunun kararı ile derneğe fahri üye olabilirler.   Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler ve söz hakkına sahiptirler. Ancak, seçme ve seçilme hakları yoktur. Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü değildirler.

 

 

ÜYELİK PROSEDÜRÜ:

 

Yıllık aidat ücreti: 150TL dir.

Başvurunuzun tamamlanması için aşağıdaki formu bilgisayar ortamında doldurup, en az üç kağıt eserinizin fotoğrafı, Portre fotorafınız ve biografinizle  birlikte kksd.cyp@gmail.com adresine yollayınız.

  • Facebook - Grey Circle
© 2018 Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği
Desingn By: Kemal B.Caymaz  / kemal_caymaz@hotmail.com /  © All Rights Reserved