KKSD

Hedefler

* Sanat yoluyla ülkenin tanıtılmasına katkı koymak,

* Kağıt hamurunun sanatsal ve yaratıcılığa açık bir malzeme olduğunu örnekleriyle göstermek  ve bu sayede çevre odaklı sanat bilincini geliştirmek,

* Farklı ülkelerden benzer birlik ve derneklerle karşılıklı olarak bu bilinci geliştirmek için çalışmalar yapmak,

*Geri dönüşüm ve yeniden kullanım bilincini geliştirirken bir yandan da öğrencilerin hayal dünyalarını ve el becerilerini geliştirmek,

*Ofis atıklarının geri dönüşümüne katkı sağlamak,

*Üretim süreçlerinde çevre dostu ham maddelerin kullanılmasına öncülük etmek,

*Çevre temizliği ve doğa koruma bilincini de geliştirerek üretilen eşyalarla sergi açmak,

*Çocuklara, her alanda olduğu gibi sanat alanında da çevre ve doğanın korunabileceğini göstermek,

* Ekolojik festivallerin düzenlenmesine destek vererek "Geri Dönüşümlü Kağıt Çalıştayları" yapmak,  

* Değersizi değerli kılmayı ve geri dönüşümün önemini vurgulamayı amaçlayan proje kapsamında kullanılmış atık kağıtlardan çalışmalar sergilemek ve kağıdın geri dönüşüm sürecini gösteren workshoplar yapmak,

* Yine atık kağıtlarla resim, heykel ve çeşitli sanatsal objeleri üretmek ve sergilemek,

* Çocuklar ve yetişkinlerle atölye çalışmaları yapmak gibi birçok hedefi içermektedir. 

  • Facebook - Grey Circle